Τμήμα ένταξης

Γενικές πληροφορίες

  • 0 Σχόλια

Το τμήμα ένταξης (Τ.Ε.) του σχολείου λειτουργεί ανελλιπώς με την παρούσα μορφή από το 2007. Στεγάζεται στο παλιό χημείο του σχολείου, σ’ ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Στόχος της λειτουργίας του

Περισσότερα
  • 1
  • 2