Τμήμα ένταξης

Γενικές πληροφορίες

  • 0 Σχόλια

Το τμήμα ένταξης (Τ.Ε.) του σχολείου λειτουργεί ανελλιπώς με την παρούσα μορφή από το 2007. Στεγάζεται στο παλιό χημείο του σχολείου, σ’ ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Στόχος της λειτουργίας του είναι η παροχή ειδικής εκπαιδευτικής βοήθειας, μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων, σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σύμφωνα με το νόμο 3699/2008 για την ειδική αγωγή, παιδιά

Περισσότερα
  • 1
  • 2