Κανονισμός λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας του 6ου Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου μας, στοχεύοντας στην ομαλή και δημιουργική σχολική ζωή, στην επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων καθώς επίσης και στη δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές του σχολείου, παρακαλούμε να φροντίσετε για την τήρηση και εφαρμογή των παρακάτω σημείων.

 

1) Προσέλευση και αποχώρηση

Α) Προσέλευση μαθητών: 08:00 – 08:15. Στο διάστημα αυτό θα παραμένουν στο χώρο του προαυλίου. Η παραμονή τους μέσα στο κτίριο θα επιτρέπεται μόνο σε άσχημες καιρικές συνθήκες. Η είσοδος των μαθητών θα γίνεται από την πλαϊνή είσοδο επίτης οδού Αγ. Δημητρίου. Παρακαλούνται οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά τους στην είσοδο του σχολείου ώστε να διευκολύνεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου. Στο διάστημα αυτό δεν επιτρέπεται η παραμονή τους μέσα στο χώρο του σχολείου. Όσον αφορά τις σχολικές τσάντες, είναι απαραίτητο να ακολουθούν το πρόγραμμα μαθημάτων της ημέρας ώστε να ελαφρύνουν οι τσάντες και να μη δημιουργούνται προβλήματα στην υγεία των μαθητών .
Επισήμανση: Μετά την ολοκλήρωση της προσευχής οι θύρες εισόδου – εξόδου θα παραμένουν κλειστές και δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο του σχολείου . Η καθυστέρηση της προσέλευσης του μαθητή στο σχολείο, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του σχολείου και ειδικότερα το μάθημα της τάξης του. Είναι σημαντικό για τα παιδιά να έχουν ένα καλό πρωινό χωρίς βιασύνη και άγχος κι αυτό επιτυγχάνεται όταν πηγαίνουν νωρίς για ύπνο την προηγούμενη μέρα.

Β) Αποχώρηση μαθητών ΟΛΩΝ των τμημάτων: 13:15–13:20. Για λόγους ασφάλειας η αποχώρηση των μαθητών της Γ ́, Δ ́, Ε ́ και Στ ́ τάξης θα γίνεται από την πλαϊνή είσοδο (δίπλα από τις βρύσες), ενώ οι μαθητές της Α ́ και Β ́ τάξης θα παραλαμβάνονται από την κεντρική είσοδο της Αγ. Δημητρίου σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωσή σας. Επισήμανση: Πριν από τις 08:00 και μετά τη λήξη των μαθημάτων στις 13:15 δεν υπάρχει στο σχολείο κανένα μέλος του προσωπικού αρμόδιο για την επίβλεψη των παιδιών. Συνεπώς το σχολείο δεν φέρει ευθύνη για τα παιδιά που περιμένουν, χωρίς τη δική σας επιτήρηση, έξω από την πόρτα.

 

2) Ασφάλεια μαθητών

Α) Για λόγους ασφάλειας των παιδιών σας και εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας οι πόρτες του σχολείου θα ανοίγουν μόνο κατά τις προαναφερθείσες ώρες αποχώρησης. Ειδικότερα οι γονείς που τα παιδιά τους παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα, παρακαλούνται να είναι συνεπείς στο χρόνο παραλαβής των παιδιών τους.

Β) Οι μαθητές δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο να βγαίνουν έξω από το χώρο του σχολείου κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Αποχώρηση μαθητή γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση του διευθυντή ή του δασκάλου της τάξης με τους γονείς.

Γ) Στο σχολείο δε λειτουργεί κυλικείο, γι’ αυτό θα πρέπει οι μαθητές να έχουν μαζί κολατσιό για να τρώνε στα διαλείμματα. Επίσης καλό θα ήταν να μη δίνετε τίποτα από τα κάγκελα στα παιδιά σας καθώς το προαύλιο είναι μεγάλο και δεν είναι εύκολο να γνωρίζουν όλοι οι εκπαιδευτικοί την ταυτότητά σας.

Δ) Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου (132328/Γ2/7-12-2006 απόφαση του Υπ. ΠΔΜΘ). Εάν παραστεί ανάγκη, εμείς θα σας ειδοποιήσουμε. Εάν θέλετε για κάποιο λόγο να μας ενημερώσετε ή να διαβιβάσουμε κάποια επείγουσα εντολή στα παιδιά σας, μπορείτε να πάρετε στο τηλέφωνο του σχολείου που είναι: 2102815781.

 

3) Ρύθμιση θεμάτων υγείας

Α)Για τη συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα της Γυμναστικής είναι απαραίτητο να προσκομιστεί στο σχολείο (μέσα σε δέκα ημέρες, από την έναρξη των μαθημάτων) συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο Υγείας, για τους μαθητές της Α ́και Δ ́ τάξης. Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την υγεία του παιδιού, θα πρέπει ο διευθυντής του σχολείου και ο δάσκαλος της τάξης να είναι ενήμεροι.

Β) Όταν ένας μαθητής απουσιάζει τρεις ή περισσότερες ημέρες, συνιστάται η προσκόμιση από τους γονείς ιατρικής βεβαίωσης, έτσι ώστε να προστατεύεται η υγεία των άλλων μαθητών. Εάν  απουσιάζει για άλλους λόγους, οι γονείς υποχρεούνται να ενημερώνουν εγκαίρως το σχολείο.

Γ) Παρόλο που το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν επιτρέπεται να χορηγεί οποιοδήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα στα παιδιά σας , εντούτοις  κρίνεται σκόπιμο να ενημερώνεται για: α) ευαισθησίες ή αλλεργίες των παιδιών σε φάρμακα ή τροφές και β) τυχόν ιατρική αγωγή στην οποία υποβάλλονται ή κάποιο πρόβλημα που υπάρχει και το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ψυχοπνευματική εξέλιξή τους.

 

4) Συμπεριφορά Μαθητών

Α) Το σχολείο θα πρέπει να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής. Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στη σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, κ.λ.π.

Β)Παρακινείστε τα παιδιά σας να σέβονται τη σχολική περιουσία και την ποιότητα του σχολικού χώρου. Τα παιδιά πρέπει, με τη βοήθεια τη δική σας και τη δική μας να καταλάβουν ότι οι αίθουσες διδασκαλίας , τα εργαστήρια , τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας είναι περιουσία όλων μας. Η καταστροφή τους αποδυναμώνει τις εκπαιδευτικές δυνατότητες και εθίζει το μαθητή στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας.

Γ)Προσπαθήστε να μην αντιδράτε «εν θερμώ» , όταν τα παιδιά σας μεταφέρουν πληροφορίες για προβλήματα που προέκυψαν με συμμαθητές τους ή με τους δασκάλους τους. Μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές η αλήθεια έχει πολλά πρόσωπα. Μην προσπαθείτε να λύσετε εσείς τις όποιες διαφορές προκύπτουν μεταξύ των παιδιών. Συνεργαστείτε με το δάσκαλο του παιδιού σας .Αυτός έχει την εμπειρία και τις γνώσεις να εξετάσει τη σημαντικότητα του «προβλήματος» και να πάρει τα κατάλληλα παιδαγωγικά μέτρα.

Δ)Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε το δάσκαλο της τάξης ή το διευθυντή οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα.

Ε)Ποτέ δεν δεχόμαστε τη σωματική βία ως μέσω επίλυσης των προβλημάτων μας. «Αν σε χτυπήσει, χτύπα τον κι εσύ». Είναι μια παραίνεση, που με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να κάνετε στα παιδιά σας. Πρέπει όλοι να μάθουμε τα παιδιά μας να χρησιμοποιούν το διάλογο ως μέσο επίλυσης των διαφορών, όχι τη βία σε οποιαδήποτε μορφή της (σωματική ή λεκτική).

 

5)Ενημέρωση Γονέων & Κηδεμόνων

Α)Ενημέρωση τακτική για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού σας από το/τη δάσκαλο/α της τάξης γίνεται την 1η βδομάδα κάθε μήνα σε ώρα και μέρα που θα ανακοινωθεί από εκπ/κούς. Παρακαλούμε, επίσης, να διαβάζετε προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου) για θέματα λειτουργίας του σχολείου.

Β) Για οποιαδήποτε μεταβολή στη σωματική ή ψυχική υγεία του παιδιού, θα πρέπει να ενημερώνεται αμέσως, ο Διευθυντής του σχολείου και ο/η δάσκαλος/α της τάξης.

Γ)Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα σχετικά με την κηδεμονία ενός παιδιού πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο.

 

6) Ολοήμερο πρόγραμμα

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας.
β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).

Όσοι μαθητές παρακολουθούν το πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν (προαιρετικά) το τμήμα Πρόωρης Υποδοχής. Η ώρα προσέλευσης για το τμήμα αυτό είναι 07:00–07:15. Η ώρα αποχώρησης από το Ολοήμερο Σχολείο είναι 15:00 ή 16:00.

Οι μαθητές που μένουν στο Ολοήμερο, καλό θα είναι να έχουν κάθε μέρα κανονικό φαγητό, το οποίο θα τοποθε τείται στο ψυγείο με τον ερχομό τους στο σχολείο. Το φαγητό αυτό θα πρέπει να είναι σε ειδικό δοχείο, το οποίο να μπορεί να ζεσταίνεται στο συμβατικό ή στο φούρνο μικροκυμάτων. Ενδιάμεσα βέβαια, θα πρέπει να έχουν το δεκατιανό τους μέσα στην τσάντα τους καθώς η τραπεζαρία θα παραμένει κλειστή μέχρι την ώρα του φαγητού στο Ολοήμερο.

7)Άλλα Θέματα

Α)Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα – Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αυτή η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική ευθύνη και πρέπει να γίνεται με προσοχή. Είναι καλό να μη στερείται κάποιο παιδί τις δραστηριότητες.

Β)Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή του κάθε σχολείου. Τα θέματα όμως της λειτουργίας του, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών, του Διευθυντή και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Γ)Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του. «Χρειάζεται ένα χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί»

Ευχόμαστε μια αρμονική και δημιουργική συνεργασία

Με εκτίμηση,

Ο Διευθυντής
και ο
Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου