Διακρίσεις

Έπαινος για το σχολείο μας από τη μη κυβερνητική οργάνωση “Το Χαμόγελο του Παιδιού”

Βράβευση του σχολείου για την Περιβαλλοντική του ευαισθησία από το Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (21 ΟΤΑ)