Ωρολόγιο πρόγραμμα
Διδακτικό Ωράριο Πρωινής Λειτουργίας
ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
07:00-07:15 15′ Υποδοχή μαθητών
07:15-08:00 45′ Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής
08:00-08:15 15′ Υποδοχή μαθητών
08:15-09:40 85′ 1η διδακτική περίοδος
09:40-10:00 20′ Διάλειμμα
10:00-11:30 90′ 2η διδακτική περίοδος
11:30-11:45 15′ Διάλειμμα
11:45-12:25 40′ 5η διδακτική ώρα
12:25-12:35 10′ Διάλειμμα
12:35-13-15 40′ 6η διδακτική ώρα
(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
13:15-13:20 5′ Διάλειμμα
Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού προγράμματος
Διδακτικό Ωράριο Ολοήμερου Προγράμματος
ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
13:20-14:00 40′ 1η Ώρα Ολοήμερου Προγράμματος- Σίτιση
14:00-14:10 10′ Διάλειμμα
14:10-14:55 45′ 2η ώρα Ολοήμερου ΠρογράμματοςΜελέτη -Προετοιμασία
14:55-15:05 10′ Διάλειμμα
15:05-15:50 45′ 3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος- Επιλογή διδ. αντικειμένου
15:50-15:55 5′ Διάλειμμα
15:55-16:40 45′ 4η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος- Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι
16:40-16:45 5′ Διάλειμμα
16:45-17:30 45′ 5η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος- Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι
Λήξη ολοήμερου προγράμματος

 

kids