Ανακοινώσεις

28/3/2020 Ενημέρωση για την ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ εκπαίδευση

  • 0 Σχόλια

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, Όπως έχετε ήδη αντιληφθεί από την προσπάθειά σας να εγγραφούν οι μαθητές μας στο Π.Σ.Δ. το πλήθος των εργασιών δημιουργεί συνεχόμενα προβλήματα σύνδεσης. Το ίδιο παρατηρείται και στην πλατφόρμα e-me στην οποία οι εκπαιδευτικοί μας προσπαθούν να δημιουργήσουν ψηφιακές τάξεις. Το Υπουργείο εργάζεται πάνω σε αυτό τον τομέα ώστε να βρεθεί

Περισσότερα

Εγγραφή μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

  • 0 Σχόλια

Αγαπητοί γονείς,  σε συνέχεια της επικοινωνίας μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε     για τη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών/τριών στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως Εκπαίδευση μέσα από  πλατφόρμα που θα αξιοποιήσει ο κάθε εκπαιδευτικός για την δημιουργία  ψηφιακού τμήματος. Παρακαλούμε πολύ λοιπόν, να μεριμνήσετε για την εγγραφή των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).  Με την εγγραφή τους

Περισσότερα

Ενημερωτικό-Προτάσεις

  • 0 Σχόλια

Αγαπητοί γονείς, Οι συνθήκες που όλοι βιώνουμε είναι πρωτόγνωρες και σοβαρές. Ως εκπαιδευτικοί που από επιλογή υπηρετούμε την εκπαίδευση και υπερήφανοι για την ποιότητα της προσφοράς μας, αναλογιζόμαστε ιδιαίτερα τους μικρούς μαθητές μας, των οποίων η ζωή άλλαξε κάτω από το βάρος της φράσης «μένουμε σπίτι». Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με φορείς του Υπουργείου Παιδείας με

Περισσότερα

Ενημέρωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  • 0 Σχόλια

Όπως θα έχουν ήδη πληροφορηθεί οι γονείς των μαθητών μας , στην προσπάθειά μας να οργανωθούμε ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε ενδεχόμενα προγράμματα τελεκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνουμε το πρόγραμμα myschool με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη εγκύκλιο. Όσοι από τους γονείς δε μας έχουν ενημερώσει ακόμη, παρακαλώ να το

Περισσότερα

Αναβάθμιση ιστοσελίδας

  • 0 Σχόλια

Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, υπάρχει βελτίωση στη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και δημόσια τον κ. Πετρούλια Βαγγέλη για την πολύτιμη και αφιλοκερδή συνεισφορά του και τον κ. Βασιλόπουλο Βασίλη , εκπαιδευτικό ΤΠΕ του σχολείου για την επιστημονική του συμβολή.

Περισσότερα