Προσωπικό Σχολείου

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου όπως έχει διαμορφωθεί με τις έως σήμερα τοποθετήσεις εκπαιδευτικών :


ΑΛΒΑΝΟΣ ΔΟΥΚΑΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ- Α1

ΜΙΧΑ ΙΩΑΝΝΑ – Α2

ΚΟΣΜΑΪΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ- Β1

ΓΑΛΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- Β2

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ- Γ1

ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Γ2

ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – Δ1

ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- Δ2

 ΜΠΑΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ- Ε1

ΠΕΤΟΥΛΑ ΤΡΥΠΑΚΗ- Ε2

ΧΡΥΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ- ΣΤ1

ΠΑΓΟΥΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΣΤ2

ΠΙΕΡΡΟΥΛΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΓΚΟΛΦΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ – ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΑΡΑΒΕΛΑ ΧΡΥΣΑ- ΑΓΓΛΙΚΑ

ΤΣΙΡΟΥΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΚΟΡΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ- ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ- ΠΑΡ. ΣΤΗΡΙΞΗ

ΖΙΑΒΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΠΑΡ. ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΟΤΣΙΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜΠΑΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΟΥΡΣΟΥΛΑ- ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΠΑΠΙΤΣΗ ΧΡΗΣΤΙΑΝΝΑΤΠΕ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΜΟΥΣΙΚΟΣ

ΔΑΒΗ ΟΛΓΑ -ΜΟΥΣΙΚΟΣ

 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ- ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΔΑΝΑΗ- ΟΛΟΗΜΕΡΟ

 

Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων

Οι    συναντήσεις  για    ενημέρωση  των   γονέων/κηδεμόνων  με    τους   εκπαιδευτικούς προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων:

  • Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις απαιτήσεις του σχολείου καθώς και για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία από το σπίτι
  • Μια φορά τουλάχιστον το μήνα σε προκαθορισμένη από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα και ώρα, για θέματα που αφορούν στην αγωγή και πρόοδο των μαθητών/μαθητριών. Θα δοθούν πληροφορίες για τον τρόπο αξιολόγησης των παιδιών και θα γίνει ανταλλαγή πληροφοριών για τα παιδιά (π.χ., δυνατότητες, αδυναμίες, ενδιαφέροντα κτλ.). Θα γίνουν επίσης, προτάσεις για έντυπο/ηλεκτρονικό υλικό και βιβλία για την ανάπτυξη των μαθητών.
  • Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης ή ο Διευθυντής του σχολείου κρίνει αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση
  • Κατά την επίδοση του Ελέγχου προόδου ανά τρίμηνο.
  • Κατά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών.
  • Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σχολείου.
  • Στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων