Ηλεκτρονικές συσκευές στο σχολείο
  • 0 comments

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών μέσα στο χώρο του σχολείου ισχύει η με αριθ. πρωτ. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018 Εγκύκλιος του Υ.ΠAI.Θ, ότι δηλαδή, οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου, όπως  και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου.

Επειδή παρατηρήθηκε  μαθητές/τριες να έχουν στην κατοχή τους τέτοια αντικείμενα, το σχολείο θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να τα φυλάσσει στο γραφείο του Διευθυντή και να αποδίδονται με τη λήξη του ωραρίου στο γονέα του μαθητή.

Με εκτίμηση,

Ο Διευθυντής του σχολείου

Μοιραστείτε το