Σχολικά Εφόδια
  • 0 comments

Παρακάτω επισυνάπτουμε καταστάσεις με υλικά που οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θεωρούν σημαντικά για μια κατάλληλα οργανωμένη και δημιουργική σχολική χρονιά . Το υλικό για την Α΄ τάξη θα δοθεί την ημέρα του αγιασμού στους γονείς μαζί με τις απαραίτητες διευκρινήσεις.

Μοιραστείτε το