ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ
  • 0 comments

Σύμφωνα με την ΚΥΑ και τη σχετική εγκύκλιο που επισυνάπτουμε γίνεται υποχρεωτική η εφαρμογή του διαγνωστικού ελέγχου από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και ακολουθείται αναθεωρημένο πρωτόκολλο διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων covid 19 στη σχολική μονάδα.

Ο Διευθυντής του σχολείου

Μοιραστείτε το