ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021-22
  • 0 comments

Αγαπητοί γονείς ,

Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2021-22, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους, χωρίς προϋποθέσεις. 

Έως τις 17-05-2021 θα πρέπει να έχει κατατεθεί συμπληρωμένη από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών στην σχολική μονάδα, που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων,  απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος (1η, 2η ή 3η ώρα) είναι 14 φοιτώντες μαθητές.

Δύναται επίσης να συγκροτηθεί τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών (7:00-7:15 έως 8:00 π.μ.) από μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη λειτουργία Πρόωρης Υποδοχής στο σχολείο μας είναι δέκα (10) μαθητές.

Σας κάνουμε ακόμη γνωστό ότι  κανένας μαθητής δεν επιτρέπεται να φοιτήσει στο Ολοήμερο σχολείο ορισμένες μόνο ώρες ή και ημέρες της εβδομάδας.

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Δούκας Αλβανός

Μοιραστείτε το