Διαχείριση κρουσμάτων
  • 0 comments

Επειδή έχουμε δεχτεί ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης απουσίας μαθητή ή εκπαιδευτικού λόγω ασθένειας, σας επισυνάπτουμε ένα σχεδιάγραμμα που με απλό τρόπο καταγράφει τη διαδικασία που πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε.

Σε κάθε περίπτωση η γνωμάτευση του γιατρού κρίνεται απαραίτητη.

Ο διευθυντής του σχολείου

Μοιραστείτε το