Λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος
  • 0 comments

Αγαπητοί γονείς ,

Σύμφωνα με την ως σήμερα κείμενη νομοθεσία, οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης* των γονέων/κηδεμόνων τους. Έως τις 19-06-2020 θα πρέπει να έχει κατατεθεί συμπληρωμένη από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών είτε ηλεκτρονικά στο :[email protected], είτε σε φάκελο στην τσάντα του μαθητή.   Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος (1η, 2η ή 3η ώρα) είναι 14 φοιτώντες μαθητές.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.

β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι).

Δύναται επίσης να συγκροτηθεί τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών (7:00-8:00 π.μ.) από μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα και των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη λειτουργία Πρόωρης Υποδοχής στο σχολείο μας είναι δέκα (10) μαθητές.

Σας κάνουμε ακόμη γνωστό ότι  κανένας μαθητής δεν επιτρέπεται να φοιτήσει στο Ολοήμερο σχολείο ορισμένες μόνο ώρες ή και ημέρες της εβδομάδας.

Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χωρίς τη συνοδεία των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Μοιραστείτε το