Β΄Ξένη Γλώσσα Δ΄τάξης
  • 0 comments

Αγαπητοί  γονείς και  κηδεμόνες των μαθητών της Δ΄τάξης,

Σας ενημερώνουμε, ότι , προκειμένου να πραγματοποιηθεί έγκαιρα ο προγραμματισμός για τη διδασκαλία της Β΄ ξένης γλώσσας των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου,  θα πρέπει να συμπληρώσετε και να στείλετε στο email του σχολείου ([email protected]), έως τις 7 Ιουνίου 2020, δήλωση, (όμοια με αυτή που επισυνάπτουμε στο τέλος) με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού σας (Γαλλική ή Γερμανική) .

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.52/38300/Δ1 του ΥΠΑΙΘ οι μαθητές/τριες δύναται να κατανεμηθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους σε μεικτά-παράλληλα τμήματα Γαλλικών/Γερμανικών με δυο προϋποθέσεις:

α) Ο ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος είναι οι 12 μαθητές/τριες

β) Ο αριθμός των παράλληλων τμημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των υφιστάμενων τμημάτων γενικής παιδείας, π.χ. από 2 τμήματα γενικής Παιδείας (Ε1, Ε2) δημιουργούνται αποκλειστικά 2 τμήματα Β΄ξένης γλώσσας.

Στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες (α΄ και β΄) προϋποθέσεις, η Β΄ ξένη γλώσσα διδάσκεται στο υφιστάμενο τμήμα γενικής Παιδείας σύμφωνα με την επιλογή της πλειοψηφίας των μαθητών/τριών σε επίπεδο τμήματος.                                                                                                                            

  Ο Διευθυντής του Σχολείου

Μοιραστείτε το