Αγγλικά για τάξεις Γ’,Δ’,Ε’,ΣΤ’
  • 0 comments

Γ’ τάξη:
Παρακολούθησε το video: https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
Πήγαινε στους συνδέσμους:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-1-10
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-11-20
και παίξε το παιχνίδι των λέξεων

Δ’ τάξη:
Παρακολούθησε το video: https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM
Πήγαινε στο σύνδεσμο: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/daily-routines#sidr-0
και παίξε το παιχνίδι των λέξεων

E’ και ΣΤ’ : το αρχείο “We Are the World”

Η δασκάλα σας,

Νίκη Γκόλφη

Μοιραστείτε το