Αναβάθμιση ιστοσελίδας
  • 0 comments

Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, υπάρχει βελτίωση στη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και δημόσια τον κ. Πετρούλια Βαγγέλη για την πολύτιμη και αφιλοκερδή συνεισφορά του και τον κ. Βασιλόπουλο Βασίλη , εκπαιδευτικό ΤΠΕ του σχολείου για την επιστημονική του συμβολή.

Μοιραστείτε το