Διδασκαλία 2ης Ξένης Γλώσσας 2019-2020
  • 0 comments

Αγαπητοί  γονείς και  κηδεμόνες των μαθητών της Δ΄τάξης,

Σας ενημερώνουμε, ότι , προκειμένου να πραγματοποιηθεί έγκαιρα ο προγραμματισμός για τη διδασκαλία της Β΄ ξένης γλώσσας των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου,  θα πρέπει να συμπληρώσετε και να καταθέσετε στο σχολείο , έως τις 7 Ιουνίου 2019, την επισυναπτόμενη δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού σας (Γαλλική ή Γερμανική) .

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.52/60314/Δ1 του ΥΠΠΕΘ οι μαθητές/τριες δύναται να κατανεμηθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους σε μεικτά-παράλληλα τμήματα Γαλλικών/Γερμανικών με δυο προϋποθέσεις:

α) Ο ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος είναι οι 12 μαθητές/τριες

β) Ο αριθμός των παράλληλων τμημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των υφιστάμενων τμημάτων γενικής παιδείας, π.χ. από 2 τμήματα γενικής Παιδείας (Ε1, Ε2) δημιουργούνται αποκλειστικά 2 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας.

Στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες (α΄ και β΄) προϋποθέσεις, η β΄ ξένη γλώσσα διδάσκεται στο υφιστάμενο τμήμα γενικής Παιδείας σύμφωνα με την επιλογή της πλειοψηφίας των μαθητών/τριών σε επίπεδο τμήματος.

Η υπεύθυνη δήλωση θα είναι συμπληρωμένη με μπλε στυλό και δεν θα έχει διορθωτικό υγρό.

 

Αγαπητοί  γονείς και  κηδεμόνες των μαθητών της ΣΤ΄τάξης,

Σας ενημερώνουμε, ότι , προκειμένου να πραγματοποιηθεί έγκαιρα ο προγραμματισμός για τη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στην Α΄ τάξη Γυμνασίου,  κατ’ εξαίρεση, όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο δημοτικό (Γαλλική ή Γερμανική), δύνανται, σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.52/60314/Δ1 του ΥΠΠΕΘ, να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση και να την καταθέσουν στο σχολείο μας, μέχρι την 7η Ιουνίου 2019 .

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι δεν δίνεται η δυνατότητα επιλογής της ιταλικής ως 2ης ξένης γλώσσας στο 1ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Μοιραστείτε το