ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
  • 0 comments

Στο συνημμένο έγγραφο αναφέρονται όλα τα βιβλία που στο τέλος του σχολικού έτους θα πρέπει να επιστραφούν από τους μαθητές του σχολείου είτε για να επαναχρησιμοποιηθούν είτε για να ανακυκλωθούν.

Ο Διευθυντής του σχολείου

Δούκας Αλβανός

ΕΞ – 148740 – 2017 – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Μοιραστείτε το