Πρόγραμμα “Βήματα για τη ζωή”
  • 0 comments

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2016-17 πραγματοποιήθηκε στην Γ1 τάξη με τη συνεργασία της εκπαιδευτικού του τμήματος κας Μαρίας Παρασκευαΐδου και της εκπαιδευτικού του Τμήματος Ένταξης του σχολείου κας Αρετής Καμπουρολιά το πρόγραμμα “Βήματα για τη ζωή” στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης.

Αντιγράφοντας από την εισαγωγή του σχετικού εγχειριδίου:

“Αυτό το πρόγραμμα βασίζεται στην πεποίθηση ότι η προαγωγή της ψυχικής υγείας έχει κριτική σημασία και ότι τα παιδιά ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις της μάθησης και του σχολείου, όταν και εμείς ως εκπαιδευτικοί ανταποκρινόμαστε θετικά στις ανάγκες τους για συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη. Ακόμη, βασίζεται στην βεβαιότητα ότι το σχολείο, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, όπου και εγκαθιδρύονται οι συμπεριφορές, έχει καθοριστικό ρόλο στην καλλιέργεια ικανοτήτων, όπως η ψυχική ανθεκτικότητα, η επινοητικότητα και η κριτική σκέψη, οι οποίες με τη σειρά τους στηρίζουν την συναισθηματική ευεξία. Η τελευταία θα βοηθήσει τα παιδιά, όχι μόνο να τα καταφέρνουν καλύτερα στη μαθητική τους ζωή, αλλά να καλλιεργούν υψηλές προσδοκίες και να προετοιμάζονται σωστά, για μια συναρπαστική, αποδοτική και θετική ενήλικη ζωή….”

Σκοπός του προγράμματος είναι να διδαχθούν τα παιδιά όχι το “τι” αλλά το ” πώς” να σκέφτονται, να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους και να καλλιεργήσουν ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες, με έμφαση στη διαχείριση συναισθημάτων και στην επίλυση προβλημάτων.

Ευχαριστούμε τα παιδιά και τους γονείς των μαθητών της τάξης για την ένθερμη συμμετοχή τους και πιστεύω ότι τα απτά αποτελέσματα του προγράμματος μας δικαιώνουν όλους ιδιαίτερα τις εκπαιδευτικούς που τόσο κοπίασαν.

Ελπίζουμε να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση η κίνηση αυτή και για άλλες τάξεις στο μέλλον.

 

Μοιραστείτε το