Κάθε σχολείο… ένας κήπος
  • 0 comments

Το σχολείο, με τον τρόπο που είναι κτισμένο (δομικά υλικά, υπαίθριοι χώροι, σχολικοί κήποι, κ.λπ.), συμμετέχει στη δημιουργία του τοπικού περιβάλλοντος. Η κάλυψη των σχολικών αυλών με μπετόν  συνιστά μια πραγματικότητα η οποία έχει περιορίσει το φυσικό έδαφος στο ελάχιστο, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Η δημιουργία και συντήρηση σχολικών κήπων  θα  μπορούσε να αποτελέσει  κομμάτι ενός γενικότερου σχεδίου μιας βιώσιμης πόλης. Ο σχολικός κήπος θα μπορούσε  να αποτελέσει ένα χώρο όπου το παιδί θα είχε την ευκαιρία να οικοδομήσει βιωματικά πλήθος σημαντικών εννοιών, όπως:

Οικοσύστημα (φυσικό/ τεχνητό, τροφική αλυσίδα, σχέσεις-αλληλεπιδράσεις, κ.ά)

Έδαφος (ζώντες οργανισμοί, διαδικασία σχηματισμού, υποβάθμιση, είδη, ερημοποίηση,  κ.ά.)

Νερό (αξία, χρήση, κατανάλωση, ρύπανση, ξηρασία, κ.ά.)

Και όλα αυτά σε μια ενεργητική διαδικασία. Αναζητώντας πληροφοριακό υλικό, καλώντας ειδικούς στο σχολείο, βρίσκοντας εθελοντές για τη δημιουργία και τη φροντίδα του κήπου, γνωρίζοντας ορισμένα από τα φυτά της περιοχής που ζει, παρακολουθώντας την εναλλαγή των εποχών στον κήπο, ασχολούμενο με εργασίες στο κήπο (σπορά, φύτεμα, βοτάνισμα, πότισμα, κ.λπ.), μελετώντας μικροοργανισμούς, μαζεύοντας καρπούς, φτιάχνοντας  κομποστοποιητή όπου θα πετάξει τις φλούδες των φρούτων που έφαγε,  δημιουργώντας εικαστικά έργα, ή κείμενα με θέμα τον κήπο…

Μια δράση τέτοια έχει ξεκινήσει και στο σχολείο μας, με την καθοριστική συμπαράσταση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων (αρχική διαμόρφωση παρτεριών, αγορά φυτών), τις όμορφες τοιχογραφίες της κας Μπόμπολη και την ιδιαίτερη συμβολή του εκπ/κού του σχολείου μας κ. Σ. Γιαννουκά.

Απολαύστε μερικά στιγμιότυπα από τη διαμόρφωση του κήπου μας.

 

Μοιραστείτε το