Διάστημα
  • 0 comments

eik8Θα μπορέσουμε να περιηγηθούμε στο διάστημα, να δούμε αστερισμούς και γαλαξίες. Επιλέγοντας our solar system (κάτω αριστερά στην ιστοσελίδα) θα δούμε όλους τους πλανήτες.

Μοιραστείτε το