Ταιριάζω τα σχήματα
  • 0 comments

game2Προσπαθώ πατώντας με το ποντίκι στα κάτω  σχήματα να τα ταιριάζω με τα  πάνω που κατεβαίνουν σιγά –σιγά.  Πατώ start game για να ξεκινήσει το παιχνίδι.

Μοιραστείτε το