Σχολική Εκδρομή

Μερικές χαρούμενες στιγμές από την τελευταία σχολική εκδρομή με τη λήξη της χρονιάς.