«Τσάντα στο σχολείο»
  • 0 comments

Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής του προγράμματος «Η τσάντα στο Σχολείο» και σύμφωνα με την (Αριθ. Πρωτ. Φ.7/ΦΜ/139107/Δ1, 27-8-2018) εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ και της Υ.Α. ΦΕΚ 6014 , 31/12/18 , ενημερώνουμε ότι η εκπαιδευτική δράση «Η τσάντα στο σχολείο» συνεχίζει να υλοποιείται και το σχολικό έτος 2018-19 στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης, έχει ήδη αποφασίσει (πρακτικό Σ.Δ. 3/1018)  την παραμονή της τσάντας των μαθητών/μαθητριών στο Σχολείο για το 1ο και 3ο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα.

Παρακαλούμε για τη συνδρομή σας στην εύρυθμη εφαρμογή της απόφασης.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Δούκας Αλβανός

Μοιραστείτε το